АЕТОС - преводи

Преводач:

Бончо Бончев
гр. Стара Загора
00359/ 877 707122

boncho65@abv.bg
aetos_2006@abv.bg
Skype: bon4obon

Преводачески услуги и сътрудничество.

 • Устни и писмени преводи за гръцки, сръбски, хърватски и македонски език.
 • Превод на специализирана литература: техническа, медицинска, правна, икономическа и т.н.
 • Директен превод чрез телефонна, видео връзка или Skype.
 • Консекутивен превод и сътрудничество при бизнес срещи, преговори, сключване на договори, съдебни заседания и други извънредни случаи.

 • Консултантска и посредническа дейност с клиенти и партньори от Гърция и страните от бивша Югославия.
 • Придружаващ превод при пътуване в страната и чужбина. (С едноседмично предварително известяване.)
 • Маркетингово проучване.

Как се дава поръчка за превод?

Приемането и предаването на поръчки за превод на текст става по стандартния начин:
 • лично на преводача (гр. Стара Загора);
 • изпращане на документите за превод по електронната поща или Skype;
 • изпращане на превода чрез куриерска служба или по пощата (след предварителна уговорка и уточняване на сроковете и условията за превод).

За колко време се извършва един превод? Стандартната поръчка, при обем до 8 страници, се извършва в рамките на три работни дни. Експресната поръчка - за 24 часа или, в зависимост от обема и сложността на текста - по договаряне.

Какво представлява официалният превод на документ? Превод на документ, който е извършен от лицензирана от Консулски отдел на МВнР агенция за преводи. Превода се разполага върху фирмената бланка на агенцията със заверка и подпис на оторизиран преводач и печат на агенцията, оформен според изискванията на Консулски отдел. Документът може да се използва във всички институции в България и в чужбина. За някои документи е необходима и легализация, в случай, че те ще бъдат използвани в чужбина. Например, ако ви е необходим превод на диплома и гаранция от държавата за верността на преведената информация, е необходима заверка от нотариус. Министерството на образованието, от своя страна, удостоверява истинността на подписите върху документа. След като документът бъде преведен от лицензирана агенция за преводи, вашият документ е нормативно и законово издържан и може да бъде използван в чужбина.

Цени за превод.

По правило, цените за превод се договарят на страница, като страница превод по БДС се равнява на 1800 знака, включително интервалите между думите от преведения вече текст. Сумарния брой страници на готовия превод се определя с точност до половин страница.

Как се проверява колко страници от по 1800 знака има даден текстови файл:

 • Отваряме документа с текстовия редактор Microsoft Word;
 • избираме менюто Tools, а под него командата Word Count;
 • появява се прозорец, в който "Chаracters (with spaces)" показва броя на знаците в отворения файл.
 • Ako документът има 15 475 знака, разделяйки ги на 1 800, получаваме 8,59 страници.
 • Преводи на документи, по-малки от 1800 знака се таксуват като една страница.
Цената на страница превод може да варира от 14 до 28 лева.

По-високите цени са за превод на специализиран текст (медицински експертизи, техническа литература и т.н.).
Експресната услуга също повишава цената на превода.

За превод на текст по-голям от десет страници, се договарят по-ниски цени.

Цените за устен превод принципно се договарят на час.

Цените за придружаващ превод (бизнес срещи, преговори, съдебни дела, туризъм...) се договарят в зависимост от продължителността на ангажираност на преводача. Aко е необходимо да се наеме преводач за ден или повече (придружаване в чужбина например), се договаря цена на ден, а не на час.


Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с мен на посочените телефони или Scype.